บริษัท ยูนิแมคพลาสติก จำกัด


      บริษัท ยูนิแมคพลาสติก จำกัด ก่อตั้งขี้นเมื่อปี พ.ศ.2550 และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯจัดตั้งเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าแผ่นพลาสติกประเภท A-PET, PP, PS เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแผ่นพลาสติกชนิดแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

      การดำเนินการของบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เช่นเดียวกับ การพัฒนาระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ขณะนี้บริษัททำการผลิต แผ่นพลาสติก A-PET,PP และ PS จัดส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น บริษัทบรรจุภัณฑ์ เบเกอรี่ หน้าต่างกล่อง กล่องใส แผ่นพิมพ์  สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ทางบริษัท ยูนิแมคพลาสติก จำกัด ได้รวบรวมทีมงาน ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต และ การตลาด ในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกมา กว่า 33 ปี

      มากกว่าการผลิตแผ่นพลาสติกที่ได้มาตรฐานแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการบริการอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็น การตัดแผ่นพลาสติกขนาดต่างๆ หรือ การสลิตม้วนพลาสติกม้วนใหญ่เป็นม้วนเล็ก หรือ การสลิตตามจำนวนท่อนที่ลูกค้าต้องการ การจำหน่ายพลาสติกของบริษัทฯมีจำหน่ายทั้งแบบม้วนและแบบแผ่นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

      ด้วยวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานแล้ว บริษัท ยูนิแมคพลาสติก จำกัด พร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตที่ดีที่สุด ให้ทุกๆกิจการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุสาหกรรม เพื่อจะเดินหน้าและเติบโตไปพร้อมกันในวงการพลาสติก