ตัดแผ่นพลาสติกตามขนาด

บริษัท ยูนิแมคพลาสติก จำกัด เป็นผู้นำด้านสลิตม้วนพลาสติก ด้วยเครื่องจักรที่มีความพร้อมและความแม่นยำสูง เครื่องจักรใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับงานตัดแผ่น สินค้าประเภทงานตัดแผ่นลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ ลูกค้าสามารถกำหนดความยาวและหน้ากว้างและจำนวนแผ่น และสามารถแพ็คห่อ ตามต้องการได้