สลิตม้วนพลาสติก

บริษัท ยูนิแมคพลาสติก จำกัด เป็นผู้นำด้านสลิตม้วนพลาสติก ด้วยเครื่องจักรที่มีความพร้อมและความแม่นยำสูง เครื่องจักรใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับงาน Specialist เครื่องจักรสลิตงานมีเครื่องตรวจจับ Inspection แมลง ยุง จุดดำ รอยต่างๆ สิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวพลาสติก  สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้สินค้าปลอดภัยสำหรับงานอุสหกรรมอาหารและยา สินค้าประเภทงานสลิตลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ ลูกค้าสามารถกำหนดความยาวและหน้ากว้างตามต้องการได้